Incassokosten laten oplopen

Wat er gebeurt als je incassokosten laat oplopen

Voor niets gaat de zon op: als je een product aanschaft of een dienst afneemt, dan hangt daar een prijskaartje aan. Wat er precies op dit prijskaartje staat vermeld, is in de regel op voorhand bekend. Je koopt immers geen wasmachine zonder te weten wat deze kost, net zomin als dat je een timmerman aan het werk zet zonder een uurprijs af te spreken. In feite sluit je hiermee dus een overeenkomst af. Aan het eenzijdig niet nakomen van deze overeenkomst zitten consequenties, en.. oplopende incassokosten. Niemand kan van de lucht leven, dus ook bovengenoemde timmerman en de verkoper van de wasmachine niet. Laat jij een ingediende vordering te lang openstaan, dan krijg je vroeg of laat te maken met oplopende incassokosten. Deze kosten zijn ontstaan doordat de schuldenaar maatregelen heeft moeten treffen om zijn vordering alsnog betaald te krijgen. Deze maatregelen komen niet zomaar uit de lucht vallen: hieraan gaat eerst een heel traject vooraf.  Zo is de schuldeiser wettelijk verplicht om eerst een aanmaning te sturen. Dit is een bericht waarin de schuldeiser herinnerd wordt aan de openstaande betaling en waarin hij/zij op de hoogte wordt gesteld van het naderend incassotraject. Hierin worden tevens de incassokosten vermeld. Blijft betaling desalniettemin uit, dan kan en mag de schuldeiser een incassobureau in de arm nemen.

Wat doet het incassobureau?

Een incassobureau is natuurlijk geen filantropische instelling, ook niet voor diegene die nog op geld van zijn/haar debiteuren zit te wachten. Het incassobureau kost dus gewoon geld. Uiteraard zou het niet fair zijn wanneer de oplopende incassokosten worden verhaald op de schuldeiser: deze heeft dan wel z’n betaling, maar kan deze direct weer afdragen aan het incassobureau. Het is dus hierom dat incassokosten betaald dienen te worden door diegene die ze veroorzaakt heeft, te weten de debiteur. Hieraan zijn uiteraard wel wettelijke voorwaarden gesteld: onterechte incassokosten hoef je als debiteur niet te betalen.

Maar wat doet het incassobureau nu eigenlijk voor dat geld? Niet zo heel veel, om het maar eens oneerbiedig te zeggen: een incassobureau voert de druk om te betalen wat op, that’s it. Méér kan en mag het incassobureau niet doen. Blijkt betaling -ondanks de “spierballentaal” van het incassobureau- uit, dan moeten er dus andere maatregelen getroffen worden. De vordering wordt in dat geval overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Deze heeft veel meer mogelijkheden dan het incassobureau: de gerechtsdeurwaarder kan iemand voor het gerecht oproepen, loonbeslag laten leggen of overgaan tot openbare verkoop. Ook hiermee zijn kosten gemoeid, kosten die wederom worden verhaald op de schuldeiser. Niet betalen is dus niet zo’n goed idee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *