Onterechte_incassokosten

Onterechte incassokosten

Als je je betalingsverplichtingen niet nakomt, mag een bedrijf -binnen redelijke grenzen- incassokosten berekenen. De voorwaarden en maximale hoogte van deze incassokosten zijn geregeld in de WIK: de Wet Incassokosten. Wanneer een bedrijf desalniettemin probeert om onterechte incassokosten op jou te verhalen, ben je niet verplicht deze incassokosten te voldoen. Let wel: dit geldt uiteraard alléén voor onterechte incassokosten. Het blote feit dat er incassokosten in rekening worden gebracht, is niet onwettig. Wil je sterk staan in je motivatie om de incassokosten niet te betalen, dan moet je kunnen aantonen dat deze incassokosten onterecht zijn. Bijvoorbeeld doordat je direct al hebt aangegeven de openstaande vordering niet te willen voldoen. Blijft het incassobureau desondanks aanmaningen sturen, dan zijn de kosten hiervoor onterecht: het was immers op voorhand bekend dat de aanmaningen niet zouden leiden tot een betaling.

Andere vormen van onterechte incassokosten

Als je een schuld hebt bij een bedrijf, maar je hebt tevens nog geld van hen tegoed, dan moet de vordering worden verrekend met de nog te ontvangen bedragen. Gebeurt dit niet en worden er vervolgens incassokosten in rekening gebracht, dan zijn deze kosten onterecht. Een voorbeeld om dit te verduidelijken.

Pieter heeft zijn auto verzekerd bij verzekeringsmaatschappij X. Ook zijn inboedel is bij dezelfde maatschappij verzekerd. Naarmate de auto ouder wordt, ziet Pieter steeds minder heil in een volledige, dus all risk, verzekering. Hij stuurt een brief aan de verzekeringsmaatschappij met het verzoek de auto alleen WA te verzekeren. De maatschappij gaat akkoord en beloofd de teveel betaalde premie te restitueren. In de tussentijd echter, vergeet Pieter om de premie van zijn inboedelverzekering te betalen. Maatschappij X kan echter de premie verrekenen met het bedrag waar Pieter nog recht op heeft (de teveel betaalde premie voor de autoverzekering). Derhalve mag maatschappij X geen incassokosten in rekening brengen. 

Als je te maken krijgt met onterechte incassokosten

Ontvang je een schrijven van een incassobureau en ben je het niet eens met de (hoogte van de incassokosten, dan is het verstandig om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het incassobureau. Het beste doe je dit door middel van een (aangetekende) brief waarin je je bezwaren motiveert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *