Onterechte incassokosten en bezwaar

Incassokosten na een aanmaning

Incassokosten na één aanmaning

Het gezegde “van uitstel komt afstel” gaat niet altijd op: als je een openstaande vordering niet betaalt, zul je vroeg of laat te maken krijgen met een incassobureau. Een bemoeienis waar je als consument niet op zit te wachten, want ook de medewerkers van zo’n incassobureau werken uiteraard niet voor niets. De rekening voor hun diensten? Die wordt betaald door degene die de nota veroorzaakt heeft, oftewel de nalatige debiteur. Lees verder

Onterechte_incassokosten

Onterechte incassokosten

Als je je betalingsverplichtingen niet nakomt, mag een bedrijf -binnen redelijke grenzen- incassokosten berekenen. De voorwaarden en maximale hoogte van deze incassokosten zijn geregeld in de WIK: de Wet Incassokosten. Wanneer een bedrijf desalniettemin probeert om onterechte incassokosten op jou te verhalen, ben je niet verplicht deze incassokosten te voldoen. Let wel: dit geldt uiteraard alléén voor onterechte incassokosten. Lees verder

Bezwaar_maken_incassokosten

Bezwaar maken tegen incassokosten

Als een schuldeiser besluit om een incassobureau in de arm te nemen, krijgt de debiteur te maken met incassokosten. Deze kosten kunnen soms behoorlijk snel oplopen, óók als het oorspronkelijke bedrag van de vordering relatief aan de lage kant is. Veel debiteurs ervaren dit als oneerlijk en kunnen zelfs overgaan tot het besluit om de incassokosten niet of niet volledig te betalen. Toch staan deze wanbetalers op geen enkele manier in hun recht. In de Wet Incassokosten (WIK) is namelijk vastgelegd dat bedrijven incassokosten in rekening mogen brengen. Deze kosten komen voor rekening van de debiteur. Wel mag je bezwaar maken tegen incassokosten.  Lees verder