Incassokosten_tabel

Incassokosten tabel

Vóór 1 juli 2012 was je als schuldenaar vogelvrij: de maximale hoogte van toelaatbare incassokosten was nergens vastgelegd, dus incassobureaus konden zelf hun minimum- en maximumtarieven bepalen. In de praktijk leidde dit echter zelden tot problemen, omdat de gevraagde incassokosten wel ambtshalve gematigd konden worden. Ambtshalve matiging betekent dat de rechter uiteindelijk bepaalt welke kosten gangbaar en billig zijn. 

Uiteraard zijn ook incassobureaus op de hoogte van wat de rechter over het algemeen als schappelijk en toelaatbaar beschouwt. Bij de vaststelling van de hoogte van de incassokosten werd hiermee rekening gehouden. Hoewel… Lang niet in alle gevallen. En dat leidde dan weer tot bezwaarzaken.

Desalniettemin geldt voor een vordering van vóór 1 juli 2012 over het algemeen onderstaande incassokosten tabel. Dit is echter een richtlijn, geen wet van Meden en Perzen. Daarbij is er met ingang van 1 juli 2012 een eind gekomen aan de betrekkelijke ‘vrijheid’ die incassobureaus genoten: de wettelijk toelaatbare incassokosten zijn gemaximeerd. Voor vorderingen van op of na 1 juli 2012 kan je de toegestane incassokosten berekenen met behulp van onze incassocalculator.

Hoofdsom + rente
t/m
Incassokosten
excl. BTW
Incassokosten
incl. 19% BTW
€ 250,= € 37,= € 44,03
€ 500,= € 75,= € 89,25
€ 1.250,= € 150,= € 178,50
€ 2.500,= € 300,= € 357,00
€ 3.750,= € 450,= € 535,50
€ 5.000,= € 600,= € 714,00
€ 10.000,= € 700,= € 833,00
€ 20.000,= € 800,= € 952,00
€ 40.000,= € 1.000,= € 1.190,00
€ 100.000,= € 1.500,= € 1.785,00
€ 200.000,= € 2.500,= € 2.975,00
€ 400.000,= € 3.500,= € 4.165,00
€ 1000.000,= € 4.500,= € 5.355,00
Boven de € 1000.000,= € 5.500,= € 6.545,00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *