Incassokosten_niet_betalen

Incassokosten niet betalen

Het voelt wellicht oneerlijk: je hebt een rekening openstaan van een tientje en moet vervolgens € 40,= incassokosten betalen. “Stelletje geldwolven, ze bekijken het maar! Ik maak een tientje over en that’s it!” lijkt dan ook op het eerste gezicht een redelijke (re)actie.  Toch staat de schuldeiser volledig in zijn/haar recht, wanneer je in dit geval te maken krijgt met een opslag die vier keer zo hoog is als de openstaande vordering. Dat wil zeggen: mits de schuldeiser je wel eerst een kostenloze aanmaning heeft gestuurd. Incassokosten niet betalen is dus onwettig. Het recht om incassokosten in rekening te brengen, is vastgelegd in de Wet Incassokosten (de WIK). In deze wet is vastgelegd wanneer een bedrijf incassokosten mag berekenen, hoe de klant hierover dient te worden geïnformeerd en hoe hoog de maximale incassokosten mogen zijn. Zijn de in rekening gebrachte incassokosten hoger dan het wettelijk vastgelegde maximum, dan hoef je de overschrijdende incassokosten niet te betalen. Je kunt dan bezwaar aantekenen bij het incassobureau.

Incassokosten verminderen

Wanneer je een openstaande vordering écht niet kunt betalen, maar wel een gedeelte daarvan, dan is het verstandig om in ieder geval zo veel mogelijk af te lossen zodra je de eerste aanmaning ontvangt. Je betaalt dan alleen incassokosten over het restant van de hoofdsom, en niet over het volledige bedrag. Verder is het verstandig om in gesprek te gaan én blijven met het bedrijf dat een vordering bij jou heeft lopen. Laat zien dat je van goede wil bent: bel het bedrijf op, zeg dat je in de maag zit met de openstaande vordering en dat je deze wel wilt, maar niet kunt betalen. Wellicht is het bedrijf welwillend om een betalingsregeling met je af te spreken, en kan het incassobureau op die manier buiten de deur gehouden worden. Uiteraard is het dan wel van groot belang dat je een afgesproken betalingsregeling zorgvuldig nakomt: je eigen glazen ingooien is niet verstandig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *