Incassokosten na een aanmaning

Incassokosten na één aanmaning

Het gezegde “van uitstel komt afstel” gaat niet altijd op: als je een openstaande vordering niet betaalt, zul je vroeg of laat te maken krijgen met een incassobureau. Een bemoeienis waar je als consument niet op zit te wachten, want ook de medewerkers van zo’n incassobureau werken uiteraard niet voor niets. De rekening voor hun diensten? Die wordt betaald door degene die de nota veroorzaakt heeft, oftewel de nalatige debiteur. Als wanbetaler ben je zodoende altijd duurder uit dan wanneer je gewoon op tijd je rekeningen betaalt. Maar wat is “op tijd?” Een incassobureau staat niet van de ene op de andere dag op je stoep: hier gaat altijd een traject aan vooraf. Tijdens dit voortraject is de schuldeiser, dus degene die uiteindelijk het incassobureau in de arm neemt, verplicht om zich aan bepaalde regels en procedures te houden. Een van deze regels is, dat de schuldenaar wel op de hoogte moet worden gesteld van het feit dat er nog een betaling openstaat. Deze betalingsherinnering heet ook wel een aanmaning. Krijg je een aanmaning in de bus, dan heb je vanaf dat moment nog veertien dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen. Ook moet je in de aanmaning worden gewaarschuwd voor het feit dat er een incassotraject op stapel staat.

Kosten van een aanmaning

Een aanmaning kost geen geld, althans, niet voor degene die ‘m ontvangt. Het is namelijk verboden om een bedrag in rekening te brengen voor het sturen van een aanmaning. Laat je ook de aanmaning links liggen en heb je na het verstrijken van de termijn van veertien dagen nog niet betaald, dan mag de schuldeiser incassokosten in rekening brengen. De wet, of specifieker gezegd artikel 6:96 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat er buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd als een schuld niet is betaald binnen veertien dagen na de aanmaning.

Incassokosten na één aanmaning, is dat redelijk?

Een debiteur vroeg zich af in hoeverre dit redelijk is: incassokosten na één aanmaning? Had de schuldeiser niet eerst nog een tweede of misschien zelfs een derde aanmaning moeten versturen? De casus kwam uiteindelijk terecht bij de Hoge Raad, die oordeelde dat (de hoogte van de) kosten wel ‘redelijk’ moet zijn. Met andere worden, de kosten zijn pas verschuldigd als de debiteur niet op tijd betaalt, hij of zij op de hoogte is gesteld van het naderende incassotraject én de persoon in kwestie nog veertien dagen de tijd heeft gekregen om alsnog over de brug te komen.

Het versturen van een aanmaning valt onder het verrichten van incassohandelingen. Zodoende mogen er incassokosten in rekening worden gebracht wanneer de betaling na veertien dagen niet verricht is. Deze incassokosten bedragen altijd minimaal 40 euro, maar kunnen zelfs oplopen tot een bedrag van maar liefst € 6.775,=. Dat is een flinke boete voor het niet tijdig betalen van je openstaande rekening! Uiteraard is de schuldeiser hierbij wel gebonden aan wettelijke regels: € 6000,= incassokosten in rekening brengen omdat de debiteur de wasmachine van € 500,= niet op tijd heeft betaald, kan dus niet. Als je denkt dat de hoogte van de incassokosten niet terecht is, dan kan je hiertegen bezwaar aantekenen bij het incassobureau.

Doe dit bij voorkeur wel op een nette manier: het kan misschien wel opluchten om al scheldend aan de telefoon te hangen, maar op termijn is het verstandig de juiste wegen te bewandelen. Dit doe je door in een schrijven aan te geven tegen welke incassokosten je bezwaar maakt, en waarom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *