Incassokosten bij de overheid

Incassokosten bij de overheid

Ook de overheid kan geld van je tegoed hebben. Wanneer je een openstaande rekening bij de overheid niet betaalt, kan je te maken krijgen met incassokosten. Deze zijn echter aan specifieke regels en voorwaarden gebonden.

De overheid, da’s geen partij waar je ruzie mee wil hebben. Op het moment dat de overheid nog geld van je krijgt, zal de invordering van het openstaande bedrag in de meeste gevallen plaatsvinden via een dwangbevel. Dit gebeurt op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:114 en verder om precies te zijn). Het betekenen en ten uitvoer leggen van een dwangbevel kan behoorlijk in de papieren lopen, waarbij deze kosten op de debiteur kunnen worden verhaald. Met andere woorden: een openstaande rekening niet betalen wordt ineens een héél dure grap.

Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

De incassokosten die voortvloeien uit een dwangbevel, kunnen worden verdeeld in gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De gerechtelijke kosten zijn de kosten die voortvloeien uit de ambtshandelingen van de gerechtsdeurwaarder. Ook de deurwaarder werkt immers niet gratis, in tegendeel zelfs. Vanaf het moment van dagvaarden kan de teller flink oplopen, want de gerechtsdeurwaarder brengt kosten in rekening voor álle handelingen die hij op grond van de wet mag verrichten. Hieronder vallen de kosten voor het dagvaarden zelf, het betekenen van het vonnis (dit is de officiële overhandiging aan de schuldeiser), het leggen van beslagen, het openbaar verkopen van roerende zaken en het geheel of gedeeltelijk ontruimen van een woning of bedrijfspand.

Natuurlijk mag een deurwaarder niet op eigen houtje bepalen hoeveel het verrichten deze ambtshandelingen moet opbrengen: deze bedragen zijn tot in de puntjes vastgelegd in het Besluit Tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

Incassokosten overheid

Naast de gerechtelijke kosten voor de deurwaarder kunnen ook buitengerechtelijke incassokosten worden berekend. Dit zijn de kosten die voortvloeien uit diverse handelingen (niet zijnde ambtshandelingen), zoals bijvoorbeeld het treffen van een betalingsregeling of het plegen van herinneringstelefoontjes. De overheid mag deze incassokosten in rekening brengen voor zover deze redelijk zijn, met een maximum van 15% van de hoofdsom.

Het venijn (voor de overheid althans) zit ‘m hier in de staart: de bepaling ‘voor zover redelijk’ moet ervoor zorgen dat bij een grote openstaande schuld niet de volledige 15% van de hoofdsom in rekening wordt gebracht. Op een schuld aan de overheid van -laten we zeggen- € 50.000,= zouden deze incassokosten anders enorm hoog kunnen oplopen. Hoe hoog ‘redelijk’ precies is, daar wordt geen uitsluitsel over gegeven. Vaak wordt hiervoor aansluiting gezocht bij de bepalingen zoals deze gelden binnen het privaatrecht.

Afwijkende incassokosten overheid

Voor de overheid geldt, dat buitengerechtelijke incassokosten alleen berekend mogen worden als deze ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Er mag ook geen BTW over de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend. Wel mag de overheid aparte kosten in rekening brengen voor het versturen van een aanmaning.

Een gedachte over “Incassokosten bij de overheid

  1. Kiki Wals

    Nuttige info! Ik ben nu benieuwd wat de betekenis van het woord “redelijk” is 🙂 Ik denk dat als het financiële aspect van deze situatie zo vaag is, is het altijd beter om een professionele opinie te horen en alle details te verduidelijken. Als ik me ooit in zo’n situatie bevindt schakel ik meteen een specialist in om een begrijpelijke consultatie te krijgen!

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *