Bezwaar_maken_incassokosten

Bezwaar maken tegen incassokosten

Als een schuldeiser besluit om een incassobureau in de arm te nemen, krijgt de debiteur te maken met incassokosten. Deze kosten kunnen soms behoorlijk snel oplopen, óók als het oorspronkelijke bedrag van de vordering relatief aan de lage kant is. Veel debiteurs ervaren dit als oneerlijk en kunnen zelfs overgaan tot het besluit om de incassokosten niet of niet volledig te betalen. Toch staan deze wanbetalers op geen enkele manier in hun recht. In de Wet Incassokosten (WIK) is namelijk vastgelegd dat bedrijven incassokosten in rekening mogen brengen. Deze kosten komen voor rekening van de debiteur. Wel mag je bezwaar maken tegen incassokosten. 

Dit wil echter niet zeggen, dat álle in rekening gebrachte incassokosten terecht zijn. Zo mogen incassokosten alleen in rekening worden gebracht, wanneer de schuldeiser de debiteur eerst een aanmaning heeft gestuurd. Zonder aanmaning mogen er ook geen incassokosten berekend worden. Bij het versturen van de aanmaning moet de debiteur daarnaast nog minimaal 14 dagen de tijd krijgen om de factuur alsnog te betalen. Een aanmaning sturen en de week daarop een incassobureau inschakelen, is dus niet gerechtvaardigd. Krijg je als debiteur met een dergelijke situatie te maken, dan is het verstandig om bezwaar aan te tekenen tegen de incassokosten.

Hoe te werk gaan bij het maken van bezwaar

Bezwaar maken tegen de berekening van incassokosten doe je uiteraard niet scheldend aan de telefoon, maar netjes per brief. In deze brief meld je om welke vordering het gaat (meestal staat er op de brieven van het incassobureau een dossiernummer of kenmerk, vermeld dit nummer in je bezwaarbrief) en op welke grond(en) je bezwaar aantekent tegen de incassokosten. Het blote feit dat je niet bij machte bent om de rekening te betalen, mag geen reden zijn om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kun je echter wél doen, wanneer de incassokosten onterecht in rekening zijn gebracht. Bijvoorbeeld omdat je geen aanmaning hebt ontvangen, of omdat de betalingstermijn van 14 dagen nog niet verstreken is. Een ander vaak gebruikte grond voor bezwaar is het onterecht in rekening brengen van BTW.

Bewandel het juiste pad

Wil je bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de incassokosten, dan is het wellicht een goed idee om je bezwaarschrift aangetekend te versturen. Of stuur een kopie ervan naar de ondernemer die het incassobureau heeft ingeschakeld. Op deze manier kun je altijd aantonen dat je bezwaar hebt gemaakt, wanneer je dat hebt gedaan en waarom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *